De Reis van de Cliënt

“Wij beloven je dat we samen de weg zoeken naar herstel. Uitdagingen die je boven het hoofd zijn gegroeid, brengen we terug naar stappen die je wél aankunt. Zodat je je leven de baas blijft."

Om deze visie te realiseren, zijn we eind 2019 gestart met De Reis van de Client: een programma dat ten doel heeft om onze zorg administratief, organisatorisch en zorginhoudelijk te optimaliseren. De doelstelling is om in 2022 wachtlijstvrij te werken en ervoor te zorgen dat zowel cliënten als verwijzers zich meer welkom en beter geïnformeerd voelen.

De Reis van GGz Breburg

Ook als organisatie zijn we bezig met een reis. We herijken onze strategische koers in een wereld die volop in beweging is. Graag nemen wij u mee op onze reis. Zo krijgt u een beeld van waar we ons de komende jaren op willen richten. We hanteren daarbij onderstaande Beïnvloedingscirkel, gebaseerd op onderzoek van onze Directeur Behandelzaken, Gloria Gribling.

Binnen (balans privé-werk), Beroep (vakinhoudelijke ontwikkelingen), Bedrijf (gezonde bedrijfsvoering) en Buiten (maatschappelijk belang uitdragen).