Heden

Waar we staan

Onze zorgverleners zijn gedreven professionals en ook zij ondersteunen onze Reis van de Cliënt en het programma Acute en Intensieve Zorg. Positieve gezondheid en eigen regie staan hierbij centraal: wat kun je al wel zelf en waarbij heb je wat extra hulp nodig? Van onze cliënten krijgen we op de CQi waardering het rapportcijfer 7,6 en Indigo behaalt met haar BGGZ een 8,8 voor clienttevredenheid.

Consultatie

In de eerste maanden van 2020 hebben we versneld de vernieuwde consultatiefunctie uitgerold. Inmiddels bieden we deze laagdrempelige consultatie bij meer dan 100 huisartspraktijken van Het Huisartsenteam, PRO-RCH, Zorroo en Huisartsengroep Breda. Door meer samen te werken kunnen cliënten sneller passende zorg ontvangen. Soms is dat bij de huisarts zelf, bij Indigo of GGz Breburg. En soms is een cliënt elders beter op zijn plek. Ook dan denken we mee!

E-Health

Een andere positieve ontwikkeling is het digitaal behandelen. Begin 2020 is dit - mede door Corona - in een stroomversnelling gekomen. Zowel GGz Breburg als Indigo maken gebruik van digitale intake en beeldbellen. Ook zijn er voor cliënten verschillende digitale modules beschikbaar. Inmiddels is er ook een Digitaal Behandelteam binnen GGz Breburg dat 100% digitaal behandelt. In de loop van 2020 en 2021 breiden we dit verder uit en houden we vast aan de positieve ervaringen die hiermee tijdens de Corona-periode zijn opgedaan.

Arbeidsmarkt

Helaas kampen GGz Breburg en Indigo nog steeds met een tekort aan professionals. Gezamenlijk hebben we circa 90 vacatures, verdeeld over verschillende disciplines (status 1e kwartaal 2020). Het tekort komt onder andere door de demografie van de regio, maar ook zaken zoals administratieve lasten, de salariëring en (verplichte) crisis-, nacht- en weekenddiensten spelen mee. We zien steeds meer professionals een zelfstandige praktijk starten. Door de problemen op de arbeidsmarkt worden we gedwongen tot dure inhuur (PNIL). Het is een dilemma doordat dit enerzijds noodzakelijk is om onze capaciteit op peil te houden, maar anderzijds ook het probleem verder in de hand werkt. Een landelijke richtlijn met maximering op tarieven én verplicht meedraaien met Crisisdiensten door PNIL kan resulteren in een eerlijker speelveld binnen de sector.

GGz Breburg zelf zet in op goed werkgeverschap met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een betrokken medezeggenschap. Daarnaast dragen onze inhoudelijk goede naam, de inzet op zorginnovatie en de positieve beoordeling van onze opleidingen bij aan het werven en behouden van professionals.

Wachttijden

De krapte op de arbeidsmarkt speelt eveneens een grote rol in de wachttijdproblematiek. De projecten behorende bij de Reis van de Cliënt en de uitbreiding van het digitale behandelaanbod moeten helpen om de wachtlijsten terug te dringen.

Ondanks de uitdagingen die we hebben, zien we de toekomst met positieve energie tegemoet. Met de in 2019 nieuw aangestelde Raad van Bestuur, Julliëtte van Eerd en Alex de Ridder, zijn we een nieuwe weg ingeslagen en hebben we in korte tijd al veel bereikt. We zijn financieel gezonder en - ondanks de spannende tijd van de Coronapandemie - gemotiveerder dan ooit om ook de komende jaren weer grote stappen vooruit te maken!