Bevlogen professionals

We herijken onze strategische koers, in afstemming met onze binnen- en buitenwereld, in een wereld die ook zelf volop in beweging is. We hanteren daarbij de Beïnvloedingscirkel. Het onderdeel “Binnen” richt zich hierbij vooral op onze medewerkers. Daarbij is het niet alleen van belang dat we voldoende personeel hebben, maar ook dat zij vitaal zijn en voldoende balans vinden tussen werk en privé. Ook vinden we opleidingsmogelijkheden en plezier in het werk belangrijk.

Arbeidsmarkt

Landelijk hebben we binnen de GGz een tekort aan behandelend personeel. De ernst hiervan is sterk regio gebonden: in Friesland en Noord-Holland zijn de problemen bijvoorbeeld veel minder groot dan in Zeeland en Noord-Brabant. GGZ Breburg en Indigo hebben samen circa 90 vacatures.

Het is cruciaal om onze professionals te blijven boeien en binden om zo de uitstroom minimaal te houden. Met onder andere een bevlogenheidsonderzoek ontdekken we wat er verbeterd kan worden om goed werkgeverschap te optimaliseren.

Goed werkgeverschap

Het is cruciaal om onze professionals te blijven boeien en binden om zo de uitstroom minimaal te houden. Met onder andere een interne rondvraag ontdekken we wat er verbeterd kan worden om goed werkgeverschap te optimaliseren.

GGz Breburg geeft uitdrukking aan goed werkgeverschap door onder andere de aandacht te richten op de vitaliteit van medewerkers. De focus ligt op verzuim (reductie en preventie) en duurzaam inzetbaar blijven. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Medewerkers dragen dus zelf een grote eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van eigen inzetbaarheid en de werkomstandigheden.