Wachtlijstverkorting


Iedereen die een beroep doet op GGz Breburg kan rekenen op tijdige, duidelijke en professionele expertise en inzet.

Cliënten zo snel mogelijk op de juiste plaats

Zo snel mogelijk passende zorg: GGz Breburg wil in 2022 wachtlijstvrij zijn. Met het Programma Reis van de Cliënt verbeteren wij, samen met Indigo Brabant, onze processen. Van administratief tot de afstemming en samenwerking met andere partijen.

Ons doel: de cliënt zo snel mogelijk op de juiste plek zorg te kunnen bieden. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit zijn bij GGz Breburg of Indigo Brabant, maar ook op een andere plek. Ook verwachten wij dat er minder tijd zit tussen de intake en de start van de behandeling. We gaan hierbij altijd uit van de hulpvraag van de cliënt. Door samen te beslissen, laten we de cliënt eigen regie houden in het proces.

In 2019 zijn de voorbereidingen gestart om begin 2020 verschillende pilots uit te rollen om dit te realiseren. Zo gaan we onder andere consultatie bieden in de huisartsenpraktijk, zodat we huisartsen beter kunnen helpen om hun patiënten eerder naar de juiste zorg te verwijzen.

Ook in 2020 zitten we niet stil In 2020 gaan de eerste projecten binnen de Reis van de Cliënt echt van start. We breiden onze consultatiefunctie bij de huisarts uit en starten we met een pilot om screening, triage en intake anders in te richten. We verwachten dat cliënten hierdoor eerder op de juiste plek terecht komen: binnen of buiten GGz Breburg. Tegelijkertijd nemen we onze administratieve processen onder de loep om het werk voor onze professionals makkelijker en leuker te maken. 2020 wordt daarmee ook het jaar van de medewerker. Naast het aantrekken van nieuwe getalenteerde professionals, zullen we investeren in het bevlogen houden van onze ‘vaste kern’.