Sherpa's


Gids, begeleider en professionele ondersteuning tijdens het hersteltraject

Een crisisopname is erg ingrijpend in het leven van een cliënt, maar biedt ook mogelijkheden om zijn leven anders te gaan inrichten. In dat kader heeft GGz Breburg onlangs de eerste zogeheten ‘sherpa’s’ opgeleid, die in een pilot cliënten van de HIC begeleiden in hun herstelproces. De opname kan daarbij gebruikt worden als een nieuwe start, met de cliënt zelf aan het roer. We spraken met een van deze sherpa’s: verpleegkundig specialist Joop van de Wouw.