Netwerkpsychiatrie


"Door vroegtijdig in te grijpen en op de juiste manier te reageren kun je veel ellende voorkomen"

GGz Breburg heeft in nauwe samenwerking met de gemeente, de politie en de wijk in Etten-Leur een eenvoudigvoudige, maar tegelijk ook effectieve methode gevonden om het aantal meldingen over mensen met verward gedrag omlaag te brengen. Ze heet Hanny.

Hanny de Jong werkt al jaren als verpleegkundige bij GGz Breburg. In april is Hanny een dag in de week begonnen als wijk-ggz'er. Ze bleek echter zo broodnodig dat ze sinds oktober fulltime wordt ingezet. Hanny gaat daar waar nodig mee met de politie en geeft ondersteuning daar waar haar kennis van de psychiatrie nodig is. De afgelopen jaren nam het aantal meldingen over personen met verward gedrag fors toe. De overheid stimuleert deze groep om langer thuis te blijven wonen. Opnames in instellingen komen steeds minder voor.

Tegelijkertijd kan deze groep minder terugvallen op mantelzorg en rust er nog steeds een taboe op sociale problemen. Daardoor kunnen situaties escaleren. Personen kunnen een gevaar voor zichzelf of anderen vormen.

Juiste hulp "Escalatie proberen wij juist te voorkomen. Dat kan door op tijd de juiste hulp in te schakelen", legt Hanny uit. Daarvoor werkt ze samen met verschillende organisaties, zoals de afdeling Wmo van de gemeente, woonstichting Alwel, Veilig Thuis, Surplus, GGZ en de maatschappelijke opvang.

Voor ieder persoon is een andere aanpak nodig. Maatwerk bieden is de sleutel. In 2017 noteerde Etten-Leur 273 meldingen over verwarde personen, in 2018 waren dat er nog 215, een daling van 21 procent.