Innovatie in de ggz


We laten je kennismaken met verschillende zorginhoudelijke en technische ontwikkelingen binnen GGz Breburg van afgelopen jaar.

Aantal zelfdodingen in Noord-Brabant gedaald

In 2016 is in Noord-Brabant een regionaal project suïcidepreventie van start gegaan, genaamd ‘SUPREMOCOL’. Dit staat voor Suïcidepreventie door Monitoring en Collaborative Care. Het doel? De ketenzorg voor mensen die risico lopen op zelfdoding verbeteren. Mensen die kampen met suïcidaliteit kunnen door hulpverleners en niet-hulpverleners (zoals NS-medewerkers) die deelnemen aan SUPREMOCOL in een monitoringsysteem worden aangemeld. Afgelopen jaar heeft SUPREMOCOL zich weer vollop ingezet om het aantal suïcides in Brabant verder terug te dringen en het wetenschap onderzoek naar suïcidepreventie door te ontwikkelen.

Beter sluitende klinische keten

Afgelopen jaar werd een gebrek ervaren in het zorgaanbod in de klinische keten van GGZ Breburg. Er is voor gekozen om het Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit (CVS) Tilburg zijn zorgaanbod te laten aanpassen naar een wat zwaardere populatie. Door het zorgaanbod te intensiveren staat er nu een kliniek waar opnamemogelijkheid is voor cliënten welke teveel in crisis zijn voor CVS Breda maar geen indicatie (meer) hebben voor een opname binnen de HIC. Het Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit Breda heeft het “oude” aanbod behouden. Dat wil zeggen dat er opnamemogelijkheid is voor cliënten welke in bepaalde mate regie kunnen pakken in hun eigen herstel.

Zorg bieden ‘tussen alle hokjes’ door

GGz Breburg is samen met het Zorg- en Veiligheidshuis van de Gemeente Tilburg en Amarant, Fivoor en Novadic Kentron een ambulant transforensisch team (TFT) gestart. Dit team biedt vanuit gecombineerde expertise zorg en begeleiding voor cliënten met complexe problematiek en gedrag (combinatie van psychiatrie, gedragsproblematiek, LVB, verslaving) en een justitiële titel en/of justitieel verleden.

IHT van start

Herstellen doe je bij voorkeur thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn. Met deze visie als uitgangspunt zijn we in april gestart met IHT: een vorm van ggz-crisiszorg met als doel zo veel en zo intensief als nodig crisiszorg te organiseren, samen met naastbetrokkenen, zodat een verblijf in de kliniek alleen in uiterste nood wordt ingezet.

GGz Breburg stapt als eerste over naar Microsoft Azure

We innoveren bij GGz Breburg niet alleen op het gebied van zorg, ook op ICT-gebied doen we ons best. We zijn de eerste ggz-organisatie die met haar complete ICT-infrastructuur over is gestapt naar Microsoft Azure.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Samen Beslissen in de ggz

Samen Beslissen werkt, óók in de ggz. Voorwaarde is dat je kijkt naar welke rol bij de cliënt past en wat hij hierbij nodig heeft, stelt Margot Metz. In december 2018 promoveerde zij aan het Amsterdam UMC op een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Samen Beslissen voor cliënten en behandelaars in de s-ggz. Margot heeft Samen Beslissen afgelopen jaar verder geïmplementeerd binnen onze cliëntenzorg. Ze heeft op afdelingen uitleg gegeven aan behandelaren wat het belang van Samen Beslissen is en hoe je het integreert binnen de behandeling.

Op naar een klimaatneutrale organisatie

Naast het bieden van de beste specialistische zorg, hebben we ons nog een doel gesteld, namelijk: een klimaatneutrale instelling worden. Dat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de zorg. De besparing die dit oplevert, steken we in de zorg. We hebben hier dit jaar verschillende acties voor ondernomen. Zonnepanelen zijn geplaatst, dubbelzijdig printen is ingevoerd, de servers zijn verhuisd naar de 'cloud' (dit verbruikt minder elektriciteit) en overal is ledverlichting.