Jaarverslag 2019

GGz Breburg biedt specialistische behandeling en ondersteuning aan mensen met complexe psychiatrische problemen die hen belemmeren in het dagelijks leven. Onze behandeling is intensief en altijd gericht op hoop en herstel. We beperken ons niet tot het geven van medicijnen of therapie, maar werken ook aan het hervinden van zin en plezier in het leven. Wij zetten ons met hoofd, hart en handen in voor jou om zo je leven weer de baas te blijven.

Voorwoord

“We mogen zeer tevreden terugkijken op 2019,” vertelt Julliëtte van Eerd. “Ondanks dat er dit jaar verschillende uitdagingen voorbij gekomen zijn, er de nodige veranderingen binnen en buiten de organisatie speelden en er druk zit op de werkzaamheden, hebben onze professionals hele goede zorg verleend en zijn mooie resultaten behaald op zorginhoudelijk en bedrijfsmatig vlak.”

“Dat ben ik helemaal met je eens,” vult Alex aan. “We hebben hard gewerkt en mooie dingen bereikt. Ik denk bijvoorbeeld aan alle voorbereiding die de Wet verplichtte GGz van ons vroeg. Maar ook aan de inzet op suïcidepreventie, en de herinrichting van de acute zorg waarbij tevens gestart is met Intensive Home Treatment. Ook is het ons gelukt om de erkenning voor topklinische zorg te behouden voor het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid en voor het eerst te verkrijgen voor Personacura. Samen met Indigo is ingezet op een betere triage en diagnostiek en zijn pilots voorbereid om de huisartsen consultatie te bieden. Bij de Zorggroep Jeugd is intensief samengewerkt met verschillende jeugdzorgpartijen (onder de naam Crossroads) om innovatieve zorg te verlenen voor jeugdigen met complexe problematiek.”

Hoogtepunt van 2019

“Er zijn een hoop mooie momenten geweest, bijvoorbeeld één van de vele mooie projecten was de opening van het indrukwekkende kunstproject ‘Bewogen Deuren’ in september. Deze permanente tentoonstelling symboliseert het terugdringen van separaties waar GGz Breburg zich jarenlang voor heeft hard gemaakt en landelijk mee voorop loopt. Dat was een geweldig moment,” aldus Julliëtte.

Samenwerkingsketen "Waar we ook trots op mogen zijn is dat we dit jaar weer flink hebben ingezet op samenwerking. Wetenschap en opleiden is naar een hoger niveau gebracht door de gezamenlijke Brabant Academie. Ook is met gemeenten en andere ketenpartners ingezet op regionale meldpunten voor crisis en hebben we met diverse zorgaanbieders gewerkt aan het beslechten van de schotten die soms een optimaal zorgaanbod in de weg staan. Denk hierbij aan psychiatrie in combinatie met verpleeghuiszorg, een licht verstandelijke beperking, verslaving of gezinsbehandeling. Ook met politie, ambulancediensten, wijkteams en huisartsen wordt intensiever samengewerkt, bijvoorbeeld door FACT-medewerkers actief in de wijkteams te laten deelnemen."

Ook in 2020 zitten we niet stil “Wat ons in 2020 te wachten staat? Komend jaar staat voor een groot deel in het teken van wat wij noemen De reis van de cliënt. De pilots hiervoor starten in januari. Het doel is om de wachtlijsten fors te verkorten en om cliënten direct op de juiste plek in zorg te krijgen. Tegelijkertijd pakken we hier ook de administratieve processen aan om het werk voor professionals makkelijker en leuker te maken. In lijn met onze spreuk ‘van te groot naar klein genoeg’ pogen we het voor iedereen overzichtelijker en hanteerbaar te maken.” “En ‘last but not least’: de werving van professionals”, aldus Alex. “We prijzen ons gelukkig met een stabiele kern van getalenteerde en zeer gemotiveerde medewerkers, maar deze kern moet wel groeien om onze zorg van het niveau te houden dat wij nastreven. Dus 2020 wordt ook het jaar van de medewerker!”

Julliëtte van Eerd en Alex de Ridder Raad van Bestuur GGz Breburg