Visie op behandeling

De clënt staat centraal en niet je ziekte of aandoening: “Om je leven de baas te blijven, zetten we in op positieve gezondheid met jou en je omgeving. Passend bij jou, van te groot naar klein genoeg.”

01IHT: Herstellen doe je thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn

02


PersonaCura en Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid gaan voor TOP GGz!

IHT: Herstellen doe je thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn

Met deze missie voor ogen startten we in maart 2018 met het project Dicht bij Huis. Een project voor de ontwikkeling en implementatie van Intensive Home Treatment (IHT). IHT is een model om de acute ggz in een sluitende keten te organiseren waarbij we de huidige crisisdiensten en onze High Intensive Care opnameafdelingen verbinden. Met IHT bieden we intensieve zorg thuis, met als doel een opname te voorkomen. Mocht dat toch nodig zijn dan beloven we iedereen die in een crisis terecht is gekomen, om de opname zo kort mogelijk te laten zijn. IHT is dus zowel ambulante als klinische crisiszorg. De naastbetrokkenen van de cliënt betrekken we waar mogelijk altijd in de crisisinterventie.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

PersonaCura en Topklinisch CLGG gaan voor TOP GGz!

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) en PersonaCura zijn met ingang van 2018 samen ondergebracht in een nieuw organisatieonderdeel: Topklinische Centra (TKC). Zo kunnen zij zich nog beter richten op het bieden van topklinische zorg. Beide afdelingen bieden hoogspecialistische diagnostiek en innovatieve behandeling en zijn ook in te roepen voor consultvragen of second opinions.

Twee nieuwe hoogleraren voor CLGG en PersonaCura
GGz Breburg is het jaar goed gestart met de aanstelling van twee nieuwe hoogleraren. Prof. dr. Bas van Alphen is als hoogleraar klinische ouderenpsychologie gestart bij PersonaCura en Prof. dr. Wijo Kop bij CLGG.


Hervisitatie en visitatie voor het TOPGGz Keurmerk
CLGG en PersonaCura hebben zich de afgelopen periode ingezet om aan alle criteria te voldoen om het keurmerk TOPGGz te mogen (blijven) voeren. Inmiddels zijn de visitatiegesprekken geweest en gaan beide afdelingen met vertrouwen de (gebruikelijke) wederhoorfase tegemoet. Op 25 juni 2019 vindt de definitieve uitspraak plaats.

Verdere daling aantal separaties

GGz Breburg is al jaren een van de voorlopers op het gebied van niet meer separeren. Dit is bereikt met een nieuwe manier van crisisopname die samen met andere instellingen is ontwikkeld, genaamd High & Intensive Care (HIC). In 2018 is het aantal uren dat gesepareerd is nog verder gedaald. Sandra Vos werd hierover geïnterviewd door ggz nieuws. “Niet meer separeren begint met de motivatie. Iets echt niet meer willen doen, omdat je met hart en ziel ervaart dat je er je cliënt mee beschadigt. Dat je hem of haar er nog angstiger, bozer en psychotischer mee maakt. Dat je collega’s en medecliënten risico’s lopen en dat je er zelf verdrietig van wordt.”

De Crisiskaart is werkelijkheid geworden

Dankzij de samenwerking tussen Fameus (onderdeel GGz Breburg) en Gemeente Tilburg wordt de Crisiskaart nu ontwikkeld. Een plastic kaartje ter grootte van een bankpas waarop onder meer staat wie er gebeld moet worden als iemand in crisis raakt. Zodat omstanders en politie weten wat er aan de hand is en een aanspreekpunt hebben. De Crisiskaart is er voor iedereen die ooit een psychische crisis heeft meegemaakt of verwacht er mogelijk een mee te maken.


Onze medewerker Daniejel de Greef (en projectleider en ambassadeur van de crisiskaart) vertelde in het NOS journaal wat de Crisiskaart voor haar had kunnen betekenen als deze er in haar tijd al was. "Op mijn kaart zou hebben gestaan dat mensen mij niet aan moesten raken op het moment dat ik in crisis was. Mensen doen dat met de beste bedoelingen, om je te troosten bijvoorbeeld. Maar ik kon daar op zo'n moment slecht tegen."

Centrum voor Eetstoornissen breidt aanbod uit

Het Centrum Eetstoornissen heeft zijn samenwerking met de kinderartsen van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg geïntensiveerd. “Sinds de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in het ETZ in 2017 is verdwenen was er vanuit het ziekenhuis een toegenomen vraag tot samenwerking. Om Tilburg en omgeving beter te kunnen bedienen is het ambulante aanbod daar verbeterd en zijn we verhuisd naar Jan Wierhof, op fietsafstand van het ETZ. Hierdoor kunnen onze professionals makkelijk onze opgenomen patiëntjes bezoeken. Het behandelaanbod is nu meer in evenwicht tussen Breda en Tilburg. Ook hebben we ons groepsaanbod flink uitgebreid en zijn er nu doorlopende groepen voor de meergezinsdagbehandeling, boulimia nervosagroep en Binge-eating groep”, vertelt psychiater en manager behandelzaken Rob van Dijk.  


Bij het Centrum voor Eetstoornissen worden behandelingen aangeboden voor kinderen, jongeren en volwassenen met anorexia nervosa, boulimia nervosa, BED (Binge Eating Disorder) en andere gespecificeerde eetstoornissen. Het centrum biedt specialistische behandeling op maat. Oud-cliënte Charlotte maakte dit jaar een filmpje over haar ziekte en vertelt hierin ook wat haar behandeling bij GGz Breburg voor haar heeft betekend.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Centrum Jeugd haalt opleiding KJP binnen

Centrum Jeugd gelooft in het opleiden van de specialisten van de toekomst en steekt daar veel energie in. Hierdoor kreeg het centrum een groeiende opleidingsreputatie binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het centrum is een continue stageplek geworden voor co-assistenten. Drie arts-assistenten volgden in 2018 hun stage bij centrum Jeugd en twee kozen om in te stromen als kinder- en jeugdpsychiater. Manager Anita Dielemans vertelt trots: "Onze stages werden hoog beoordeeld door het gastvrije, veilige en uitnodigende leerklimaat van de behandelteams. 

De stages kregen ook een uitmuntende beoordeling bij de visitatie. De mond-tot-mond reclame ging snel in zowel binnen- als buitenland. Binnenkort komen opleiders Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Leuven op werkbezoek. En vanaf september 2019 gaan we een continue stageplek aanbieden voor 2 arts-assistenten uit Leuven. We krijgen daarbij ook aanmeldingen vanuit de Vrije Universiteit Brussel. Dit wordt een boeiende uitwisseling. Wij hebben hier dan ook veel zin in 2019."

Nieuwe vorm van consultatie bij Jeugd

Specialistische ggz inzetten is niet altijd nodig als er tijdig de juiste consultatie wordt ingezet. Centrum Jeugd van GGz Breburg zet in op zo min mogelijk verwijzingen, onder andere door het organiseren van een nieuwe vorm van consultatie voor verwijzers. Hierdoor worden kinderen en jongeren sneller en beter geholpen. Jeugdprofessionals worden in een vroeg stadium ontzorgd bij vragen over kinderen en gezinnen waarover grote zorgen bestaan. De consultatie is sinds 1 juli 2018 beschikbaar. Uit onderzoek van GGz Breburg blijkt dat jeugdprofessionals de behoefte hebben om in een vroeg stadium te kunnen overleggen over kinderen, jongeren en gezinnen waarover zorgen bestaan.

Het kan gaan om vragen over suïcidaliteit, forse angstklachten die bijvoorbeeld leiden tot ernstig schoolverzuim, of vragen met betrekking tot medicatie. In veel gevallen wordt dan verwezen naar de specialistische ggz, terwijl dit niet altijd nodig is en ook niet het beste resultaat oplevert. Door consultatie aan te bieden kan een hulpverlener in een vroeg stadium overleggen, ondersteund worden in het hulpverleningstraject of tot een snelle en goede verwijzing komen. De consultatie is beschikbaar voor CJG’s, wijkgerichte teams, huisartsen, zorgmedewerkers op scholen, de GGD’s en kinderartsen.