Netwerken


We groeien steeds meer naar een netwerk-ggz toe. In het belang van onze cliënten moeten we nauw samenwerken met verschilende partijen rondom de cliënt heen. Of dit nu de gemeente, een verwijzer of een andere zorginstelling is: we houden de lijnen graag kort.

01


Even op adem komen bij Respijthuis Frits

06


Hoe kan zorgtechnologie bijdragen aan vraagstukken in de ggz?

Even op adem komen bij Respijthuis FRITS

In 2018 opende Respijthuis FRITS zijn deuren. FRITS biedt inwoners uit regio Midden-Brabant een ‘adempauze’. Bijvoorbeeld aan mensen die door een scheiding, verlies van baan of psychosociale problemen tijdelijk even niet meer thuis kunnen wonen. Mensen kunnen bij FRITS overnachten, eten en tot rust komen. Er is een activiteitenprogramma en ondersteuning van ervaringsdeskundigen, andere gasten en ondernemers om weer op eigen kracht verder te kunnen. Frits werkt zonder indicatie en buiten het zorgsysteem om: iedereen is welkom en het is niet gebonden aan een diagnose van een arts of specialist.
Staatssecretaris op bezoek
Staatssecretaris Blokhuis bracht in februari een bezoek aan dit bijzondere initiatief en was enthousiast: “Wat ik heb gezien is heel mooi. FRITS is een plek waar mensen weer tot zichzelf kunnen komen. Ik ben onder de indruk van de verhalen die ik heb gehoord. Ik zou graag zien dat dit project een vervolg kent. Daar wil ik mij persoonlijk voor inspannen. Dat vereist inzet van alle partners, maar ik heb goede hoop”.

Samenwerking
FRITS is een initiatief van Fameus, een onderdeel van GGz Breburg. Het is mede mogelijk gemaakt door ZonMW, de gemeenten Baarle-Nassau, Tilburg en Breda, woningcorporatie Leystromen en Zorgbelang.

Breda blij met spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte

Onze SPOR (spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte) draait nu ruim een jaar en de eerste ervaringen met de speciale opvangplek in Breda voor mensen met verward gedrag voor deze regio zijn positief. Zo'n 180 mensen zijn daar inmiddels opgevangen (peildatum oktober 2018). Verpleegkundig Specialist Joep Mulders vertelt over deze samenwerking tussen de crisisdienst, de gemeente, het Amphia ziekenhuis, de politie en de ambulancevoorziening. "Ik denk dat we niet meer zonder SPOR zouden kunnen, de lijnen met de betrokken partijen zijn veel korter geworden. We weten elkaar steeds beter te vinden en zo de passende oplossing voor mensen met verward gedrag te vinden. Of dat nou binnen de geestelijke gezondheidszorg is, of terug thuis."

Jeugdprofessionals kijken bij elkaar in de keuken

GGz-verpleegkundige Femke van den Hoven draaide als trainee een half jaar mee bij Prisma in het team intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG). Het viel haar op dat het IQ van de mensen met wie ze werkte, een effectieve psychiatrische behandeling vaak in de weg stond. Jammer, vindt Femke, want deze doelgroep wíl graag hulp. Ze pleit voor meer samenwerking tussen organisaties.

Transforensisch team gaat van start in Tilburg

Sinds oktober 2018 kent GGz Breburg een zogeheten Transforensisch Team (TFT), dat samen met andere organisaties langdurende zorg biedt aan cliënten met een hardnekkig justitieel verleden. We spraken daarover met de coördinator van dit team: Naomi Heringa (manager bedrijfsvoering Zorggroep Volwassenen).

“Doordat we alle expertise in huis hebben, kunnen we snel maatwerk leveren"

“Ons team is de laatste strohalm voor cliënten uit Tilburg en omgeving die het extra moeilijk hebben in de maatschappij. Ze veroorzaken vaak veel overlast (wat de samenleving ook veel kost) en zijn al jaren in beeld bij de hulpverlening."

Zorgcombinatie Crossroads; integrale aanpak voor 118 jeugdigen

Zorgcombinatie Crossroads is begin 2018 gestart met GGz Breburg, Amarant en De Viersprong, samen met 3 onderaannemers Sterk Huis, praktijk Memo en Almata. Het streven van de zorgcombinatie is om voor de kinderen die hoogcomplexe zorg nodig hebben in de regio West-Brabant West een integrale aanpak te kunnen bieden vanuit het totale zorgpallet dat deze 6 organisaties gezamenlijk kunnen bieden.

Hoe kan zorgtechnologie bijdragen aan vraagstukken in de ggz?

Avans Hogeschool en GGz Breburg hebben een convenant getekend waarmee de bestaande samenwerking feestelijk werd bekrachtigd. Het doel van de samenwerking is een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en onderwijs. 2 voorbeelden van zorgtechnologie initiatieven bij GGz Breburg: 

Avans-studenten van de opleiding Mens en Techniek hebben bij Centrum ART in Etten-Leur onderzocht welke oplossingen bewoners helpen aan een betere leefstijl (bijv. meer bewegen en niet roken). Wat kan technologie hierbij betekenen? Het herontwerpen en in gebruik nemen van een zogenaamde mobiele ‘tovertafel’, een interactieve vloerprojectie, bleek de oplossing.

Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van de klinieken cure Centrum Senioren onderzoekt samen met Fontys: ‘Hoe kunnen we Virtual Reality inzetten als onderwijsmateriaal, zodat we betere verpleegkundigen krijgen?’ Doel: verpleegkundigen weten wanneer welke competentie in te zetten en zijn voorbereid op de verschillende situaties waarmee ze te maken (kunnen) krijgen.