Eigen regie

01


Onze psychiaters volgen 3-daags Clinical Leadership Programma

Ariëtte van Reekum


"Hoe krijgen we zoveel mogelijk bezieling terug in het werk?"

Eigen regie vormt niet alleen een belangrijk uitgangspunt in de behandeling van onze cliënten, ook voor onze professionals proberen we voorwaarden te scheppen om hen zoveel mogelijk eigen regie te kunnen laten nemen in het werk. Onze professionals komen iedere dag direct in aanraking met de mensen waar we het voor doen. Zouden zij dan niet ook het beste weten wat er nodig is om onze zorg te verbeteren? Dit jaar zijn we gestart met verschillende initiatieven om de professional weer meer regie te geven.

“Een belangrijke opdracht voor het bestuur is om weer ruimte te creëren voor passie en vakmanschap van de professional.”

Ariëtte van Reekum, Raad van Bestuur

Professionals op zoek naar de bedoeling

In het kader van Eigen Regie volgden onze psychiaters afgelopen maanden een Clinical Leadership Programma. De bedoeling van het programma was om de professional zich weer in de lead te laten voelen en zijn. “Leiden vanuit de kern: de inhoud, de bedoeling en je eigen kompas”, vat trainer Frank Berends het mooi samen. Hij vertelt ons er meer over.   

DUO-BLOG


Ariëtte en Jeroen in gesprek over de inzet van eigen ervaring door professionals

Onderdeel van het programma Eigen Regie is dat we de professionals van GGz Breburg vragen om op te staan als ze iets zien wat beter kan of meer aandacht verdient. Jeroen Kloet (psychiater en ervaringsdeskundige) gaf hier gehoor aan en ging in de vorm van een duo-blog in gesprek met Ariëtte van Reekum (Raad van Bestuur) over de inzet van eigen ervaring door hulpverleners in de behandeling.

IZZ traject veilig en gezond werken

Van april tot november deden 5 klinische teams mee aan een pilot-project vanuit IZZ om het werkklimaat van hun teams te verbeteren. GGz Breburg zou GGz Breburg niet zijn als we er niet een eigen sausje overheen gooiden. We spraken Nicole Sprenkels (manager P&O en projectleider van het traject) en de kartrekkers van de teams. “Het belangrijkste resultaat is dat mensen met elkaar in gesprek zijn gegaan”, aldus Nicole. “Hierdoor snap je veel beter hoe collega’s tegen dingen aankijken en krijg je meer begrip over en weer.” 

"Samen zijn we tot de behandeling gekomen"

Een prachtig voorbeeld van het nemen van eigen regie is het verhaal van Tim Ficken. Hij vertelt hoe hij via diverse doorverwijzingen bij GGz Breburg terecht is gekomen en op welke manier hij zelf invloed heeft op zijn behandeling. Zijn behandeling loopt nog, maar hij wil graag zijn ervaringen delen en via deze weg zijn dank richting zijn behandelaren bij Breburg uitspreken.