Jaarbeeld 2018


"We beloven je dat we samen de weg zoeken naar herstel. Uitdagingen die je boven het hoofd zijn gegroeid, brengen we terug naar stappen die je wél aankunt. Zodat je je leven de baas blijft."

Ariëtte van Reekum en Julliëtte van Eerd:

Het jaar 2018 bracht uitdagingen, maar ook mooie kansen en ontwikkelingen waar we trots op mogen zijn. Ook afgelopen jaar hebben we ons ingezet om specialistische behandeling en ondersteuning te bieden aan mensen met complexe psychiatrische problemen. Onze behandeling is intensief en naast focus op vermindering van klachten altijd gericht op hoop en herstel. Dit betekent dat we naast het geven van medicijnen of therapie, ook samen met cliënten en hun naasten werken aan het hervinden van zin en plezier in het leven.

We zien dat zowel de jeugd- als ouderenzorg steeds meer in netwerken wordt georganiseerd. Wij vinden investeren in diverse vormen van samenwerken essentieel. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuwe vorm van consultatie ingericht waardoor kinderen en jongeren sneller en beter geholpen kunnen worden en jeugdprofessionals in een vroeg stadium ontzorgd worden. Dit jaar zijn ook de eerste stappen gezet om Intensive Home Treatment te realiseren. We brengen hiermee de verschillende vormen van acute zorg binnen GGz Breburg meer naar elkaar toe. Herstellen doe je thuis, met de mensen die hierbij belangrijk voor je zijn, dat is ons uitgangspunt.

Dat samenwerken in netwerken niet altijd eenvoudig is, bleek na een verschil van inzicht tussen de gemeenten Hart van Brabant rondom de tarieven voor de specialistische jeugdhulp. Nadat de rechter GGz Breburg in het gelijk heeft gesteld betekent deze duidelijkheid dat we deze hoogspecialistische zorg kunnen blijven bieden. Wij vinden dat een klein deel van de kinderen en jongeren in onze regio met complexe problematiek deze zorg nodig heeft. GGz Breburg blijft zich inzetten om in samenwerking met gemeenten en onze partners hoogwaardige zorg voor kinderen en jeugdigen te bieden.

TOPGGz

Welke uitdagingen er ook op ons pad kwamen, hoogspecialistische zorg van topkwaliteit leveren blijft natuurlijk onze prioriteit. Afgelopen jaar hebben onze twee afdelingen Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid en PersonaCura zich dan ook weer volop ingezet om aan alle criteria te voldoen om het keurmerk TOPGGz te mogen (blijven) voeren. Op 25 juni 2019 wordt de uitkomst van de audit en het (opnieuw) toekennen van het keurmerk bekend gemaakt. We gaan dit met vol vertrouwen tegemoet.