Eigen Regie 

Eigen Regie een belangrijke pijler binnen alles wat we doen. De cliënt is regisseur van zijn eigen zorgproces. Maar ook voor onze eigen professionals geldt Eigen Regie als belangrijk uitgangspunt.


We moeten van te groot naar klein genoeg

De krapte op de arbeidsmarkt en de lange wachttijden vragen ons om maximaal gebruik te maken van alle in de organisatie aanwezige energie, inventiviteit en andere kwaliteiten. We hebben de inbreng van al onze professionals meer nodig dan ooit voor het vinden van de juiste oplossingen. Zij hebben met hart voor het vak gekozen en komen iedere dag in aanraking met de mensen waar we het voor doen. Zouden zij dan ook niet het beste weten wat nodig is om onze organisatie en de zorg voor onze cliënten nog beter, efficiënter en effectiever te maken?  

Hoe gaan we dat doen?

Juist daarom creëren we graag meer regelruimte voor onze professionals. We moeten terug naar de essentie. Het is daarbij aan elk teamlid om verantwoordelijkheid te pakken en de rol in te nemen die hem of haar het best past. De teamdynamiek is daarbij een belangrijk onderdeel. Om een ieders capaciteiten tot zijn recht te laten komen, moet je elkaar eerst leren kennen. Waar gaat jouw collega's hart sneller van kloppen en waar heeft hij of zij een broertje dood aan binnen het werk? Op basis van jullie gezamenlijke droom komen jullie met een plan en zorg ervoor dat jullie er in slagen. Daarbij blijft ieder team natuurlijk onderdeel van het grotere geheel: GGz Breburg. Want hoewel je als team je eigen focus kan hebben, doen we het uiteindelijk allemaal voor hetzelfde doel: betere zorg voor onze cliënt.

Eigen Regie in 6 regels...


  • Ruimte voor de professional om initiatieven te nemen
  • Het team en de professional weet het gezamenlijke doel
  • ...en wat de kaders zijn en waarom ze er zijn
  • De regeldruk wordt zo veel mogelijk weggenomen
  • Teams voelen zich ook eigenaar en verantwoordelijk om resultaten te bereiken
  • Meer werkplezier en meer ruimte voor bezieling en vakmanschap

INTERVIEW


Ariëtte van Reekum over eigen regie

In onze Strategische Koers je Leven de Baas blijven neemt Eigen Regie een centrale plek in. Zowel voor cliënten, als voor medewerkers: ook zij worden uitgenodigd op te staan en de regie te pakken. “Wat kan jij vanuit jouw vakmanschap doen om de zorg beter te maken? En wat heb je daarvoor nodig?” We filosoferen met Ariëtte van Reekum over wat Eigen Regie voor haar betekent. En hoe zij dit voor zich ziet voor alle professionals binnen GGz Breburg.

In onze Strategische Koers je Leven de Baas blijven neemt Eigen Regie een centrale plek in. Zowel voor cliënten, als voor medewerkers: ook zij worden uitgenodigd op te staan en de regie te pakken. “Wat kan jij vanuit jouw vakmanschap doen om de zorg beter te maken? En wat heb je daarvoor nodig?” We filosoferen met Ariëtte van Reekum over wat Eigen Regie voor haar betekent. En hoe zij dit voor zich ziet voor alle professionals binnen GGz Breburg.

Professionals op zoek naar de bedoeling
In het kader van Eigen Regie volgden onze psychiaters afgelopen maanden een Clinical Leadership Programma. De bedoeling van het programma was om de professional zich weer in de lead te laten voelen en zijn. “Leiden vanuit de kern: de inhoud, de bedoeling en je eigen kompas”, vat trainer Frank Berends het mooi samen. Hij vertelt ons er meer over.   

De 5 stappen naar Eigen regie in je team


STAP 1

Dromen. Waar word jij enthousiast van in het werk? En de rest van het team? Als je dat allemaal combineert, wat wordt dan jullie reisdoel?

STAP 2

Leer elkaar kennen en leer met elkaar werken. Wat zijn iedereens kwaliteiten? En wat de regelrechte energievreters? Hoe kunnen jullie die kennis gebruiken om het sterkst mogelijke team te vormen.

STAP 3

Kies een concreet & haalbaar doel, maak een plan en organiseer. Wat en wie heb je nodig om dit te realiseren?

STAP 4

Zorg dat je je eigen plan realiseert.

STAP 5

Houd de bezieling erin, leer en blijf dit doen.

IZZ traject veilig en gezond werken

Vorig jaar deden 5 klinische teams mee aan een pilot-project vanuit IZZ om het werkklimaat van hun teams te verbeteren. GGz Breburg zou GGz Breburg niet zijn als we er niet een eigen sausje overheen gooiden. We spraken Nicole Sprenkels (toenmalig manager P&O en projectleider van het traject) en de kartrekkers van de teams. “Het belangrijkste resultaat is dat mensen met elkaar in gesprek zijn gegaan”, aldus Nicole. “Hierdoor snap je veel beter hoe collega’s tegen dingen aankijken en krijg je meer begrip over en weer.” 


Veilig en Gezond werken is geïnitieerd door de Ondernemingsraad.

Robert Derksen over Eigen Regie

"Ik ben voorstander van ‘Eigen Regie’ binnen GGz Breburg, omdat ik zelf graag autonome beslissingen maak. Als je zelf beslissingen kunt maken, geeft dit meer focus op je eigen werk. Je weet waar je het voor doet en welk doel je graag wil bereiken. Ik merk dat medewerkers het wel fijn vinden om een aantal kaders te hebben, waarbinnen zij hun eigen ruimte kunnen pakken."

Ontmoeten zorgt voor opschudding

Op eigen initiatief is de club OntMoeten ontstaan. Hun gezamenlijke doel is om de organisatie te prikkelen en in beweging te brengen. Zo organiseren ze diverse ontmoetingen en stellen ze kritische vragen over diverse onderwerpen. Soms zijn ze wat burgerlijk ongehoorzaam, maar ze handelen vooral met veel enthousiasme.