GGz Breburg op weg naar 2021

De komende jaren gaan we intensief aan de slag met twee programma's om de zorg voor onze cliënten verder te verbeteren, in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen én om te zorgen dat GGz Breburg een interessante werkplek blijft voor al haar professionals. Op naar een duurzaam GGz Breburg. Bouw je mee?

De reis van de cliënt

Iedereen die een beroep doet op GGz Breburg kan rekenen op tijdige, duidelijke en professionele expertise en inzet. Op naar geen wachtlijst in 2022! Wachtlijstvrij betekent dat we binnen de eerste week persoonlijk contact met de cliënt hebben om een eerste stap te zetten naar de terugkeer van mentale gezondheid.

Eigen regie

Naast de twee programma's speelt het thema Eigen Regie een belangrijke rol. Eigen regie vormt de onderliggende basis en is daarmee het antwoord op hoe we de dingen aanpakken. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor onszelf als professionals. Het is tijd om meer ruimte te creëren voor vakmanschap, passie en eigen initiatief.

Intensieve en acute zorg

Herstellen doe je bij voorkeur thuis, met de mensen die belangrijk voor je zijn. Is opname toch nodig, dan streven we ernaar deze zo kort als verantwoord en mogelijk te houden.

Waarom doen we dit?

Ons vak is prachtig 

We werken in een geweldig vakgebied. Een vakgebied met een brede maatschappelijke relevantie en bijzonder veel mogelijkheden om te ontwikkelen en te verbeteren. Het werken in netwerken met andere organisaties vergroot de kansen voor onze cliënten. We innoveren voortdurend en zorgen ervoor dat steeds meer van onze behandeling evidence based is en beter aansluit bij de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. We hebben de stap gemaakt naar een ggz waar de ziekte niet langer centraal staat, maar waar we uitgaan van positieve gezondheid. In plaats van kijken naar wat iemand allemaal niet kan, zoeken we samen met de cliënt, naasten en netwerkpartners naar manieren om complexe dingen weer behapbaar te maken en hen weer baas te laten worden over eigen leven. Niks mooier dan dat zou je zeggen... 


Maar staat onder grote druk… 

Maar tegelijkertijd staat ons vakgebied onder grote druk. De ggz wordt getroffen door aanhoudende bezuinigingen. De cliënten-problematiek wordt zwaarder. Het werken in netwerken met andere organisaties veroorzaakt nieuwe complexiteit. We komen om in de regeldruk, terwijl de productiviteit onze professionals in de nek hijgt. Drie kwart van ons personeel heeft last van werkstress. Er is een tekort aan goede professionals. Daarnaast blijft onze wachtlijst maar groeien en komen cliënten niet altijd direct op de juiste plek terecht. De seinen staan op rood.


Het vuur uit de sloffen

En nu denk je ongetwijfeld: doen we het dan zo slecht? De meeste van onze professionals lopen het vuur uit de sloffen voor onze cliënten. Dat ziet iedereen en dat is ook waar onze kracht zit. Waar het wel beter kan, is in het organiseren van alles eromheen. Er zijn te veel dingen waar energie, tijd en geld verloren gaat, maar waar geen cliënt beter van wordt. Dat moet en kan anders! Daar gaan we komende jaren met zijn allen aan werken met behulp van de bovenstaande drie programma's.