Nieuws

We zitten niet stil. Op deze pagina geven we steeds updates rondom de programma's.

2 & 3 juli
Co-creatie sessies rondom consultatie zijn gehouden

3 juli
Aftrap reis van de client bij STRND

Met ruim 100 aanwezigen is de aftrap van het programma de Reis van de Client gemaakt. De aanwezigen gaven input op wat volgens hen nodig was op de verschillende onderdelen van de reis. Wat moest er echt anders? Waar draaide het echt om? Met volgeschreven Brown Papers zijn de projectleiders naar huis gegaan. Zij gaan aan de slag om hun projecten (verder) vorm te geven.

Samen Beslissen krijgt volop aandacht in de media
De media (Tijdschrift voor Psychiatrie en Zorgvisie) heeft het proefschrift van Margot Metz naar Samen Beslissen met behulp van ROM en eHealth goed opgepikt. Tijdschrift voor Psychiatrie plaatste dit overzichtsartikel > en maakte er een podcast over.

27 juni
Whole scale change day in het kader van Eigen Regie

Er zijn verschillende inspirerende en vernieuwende projecten gaande om beweging, inspiratie, vernieuwing en plezier te brengen, zoals Eigen Regie, het clinical leadership programma (CLP), en de vernieuwde medische staf. Helaas merkt iedereen ook dat de energie die dan ontstaat soms weglekt in de dynamiek van alledag, in hinderende gewoonten en patronen.

Wat zou het heerlijk zijn als we daarin iets zouden kunnen doorbreken en de beweging die in gang is gezet tot een onomkeerbare beweging te maken! Met deze uitdaging is iedereen die 27 juni aanwezig was op de Whole scale change day aan de slag.


Eerste Sherpa's zijn opgeleid om
Resourcegroepen vorm te geven

Sherpa's klaar voor resourcegroepen op HIC

Van maart t/m juni zijn collega's vanuit verschillende zorggroepen getraind in het werken met resourcegrooepen. Deze zogenaamde Sherpa's zijn klaar om een start te maken met resourcegroepen op de HIC. Komende tijd laten we alle sherpa's hierover aan het woord.

GGz Breburg krijgt subsidie voor Samen Beslissen met ROM


GGz Breburg heeft in SynQuest verband een subsidie toegekend gekregen vanuit het Zorginstituut Nederland om Samen Beslissen met behulp van ROM op maat door te ontwikkelen en te implementeren in de ggz-keten.Thesis student Anne van Dam is gestart met haar onderzoek bij GGz Breburg. Zij onderzoekt hoe door de verschillende behandelcentra de huidige zorgpaden worden ervaren en wat een passende methode is voor een flexibele, modulaire organisatie van de behandeling.

Samen Beslissen met behulp van Kwaliteitstandaarden; in de ‘driehoek Behandelinhoud, Uitkomsten en Kosten’.

Vanuit deze twee deelprojecten van ‘De Reis van de cliënt is projectleider Margot Metz gestart met de ronde langs de programmaraden. Zij maakt met hen een planning voor de volgende stappen: